Godkjennelser

Control Service as innehar følgende godkjennelser;

  • EN 473- Magnetpulver kontroll
  • EN 473- Radiografikontroll
  • EN 473- Penetrant kontroll
  • EN 473- Visuell kontroll
  • Statens strålevern, Industriell radiografi
  • DNV, tykkelsesmålig på skip
  • Sertifisering av laste og losseutstyr på skip, sakkyndig person type B
  • Inspeksjon av nedgravde oljetanker.
  • Godkjent av Nordnorsk Skipskonsult som underleverandør ved fartøykontroll.
  • Godkjent av Teknologisk Institutt som underleverandør ved sertifisering av trykkpåkjent utstyr.

Vil du bli kontaktet?

Fyll inn skjemaet så tar vi kontakt med deg!