Vi utfører inspeksjons-tjenester for industri og maritim virksomhet.

*
*
*
Tilstandskontroll
Fartøykontroll
Sveisekontroll