Fartøykontroll

Control Service as tilbyr fartøykontroll av fiskebåter mellom 8,0 og 15,0 meter. Kontrollarbeidet utføres i samarbeid med NordNorsk Skispkonsult.

Control Service as er godkjent av Sjøfarts Direktoratet for Sertifisering av laste og losseutstyr på skip, sakkyndig person type B. Control Service as er godkjent av Det Norske Veritass for Tykkelsemålig på skip.
*
*
*